Bergens Historiske Forening

Velkommen til Bergens Historiske Forening

Bergens Historiske Forening er landets eldste lokalhistoriske forening, stiftet i 1894. Foreningen har som formål å øke interessen for byens historie gjennom følgende aktiviteter:

  • Utgi et årlig skrift med tema fra byens historie
  • Utgi kildeskrifter og eldre historieverk
  • Arrangere byvandringer i Bergen
  • Arrangere foredrag og kåserier minst to ganger i året for medlemmer og andre interesserte.

I de 115 årene foreningen har eksistert har den utgitt ikke mindre enn 104 årsskrifter og en lang rekke andre avhandlinger og kildesamlinger om byens historie.
Vi ønsker velkommen til Bergens Historiske Forening
Egil Ertresvaag
formann

Innkallelse til generalforsamling

Dokument

Last ned følgende fra årboken: