Bergens Historiske Forening

Forfatterregister

Søk i listen:

Innholdsliste og register
Særpublikasjoner
Person- og slektsregister
Stedsnavnregister
Emneregister

 • Achen, Henrik v. 572, 577
 • Aurenes, Ola 338
 • Bendixen, B.E. 1-8, 11, 14-18, 20, 23-27, 34-37, 39, 51, 55, 63, 71, 73, 75, 78, 84, 103, 109-110, 125, 128-129, 133, 137-139, 142-143, 145, 148-15 1, 155, 165, 173-175, 207
 • Berg, Adolph 311
 • Berg, Arno 243-244
 • Berulfsen, Bjarne 443
 • Bing, Kristian 50
 • Bing,Jusr 53, 77, 85-86, 120, 183, 204, 306
 • Bjørgo, Narve 534
 • Bjørkvik, Halvard 512
 • Bjørnøy, Helge 483
 • Bratregard, Olav 285, 299, 424, 427
 • Breistein, Dagfinn 464
 • Brinkmann jr., Augusr 528, 532, 533, 550, 563, 568-571, 578
 • Brodahl, Joh. E. 159
 • Brueneck, Signe 474
 • Bruns, Fr. 82, 118
 • Bull, Edv. 223, 235, 300
 • Charliat, P.J. 239
 • Chrisrie, Werner Hosewinckel 229
 • Dekke, Rebekka 143
 • Daae, Aagaat 140
 • Edvardsen, Edvard 424, 427
 • Engelsen, Kirsten 614
 • Erdmann, Domenico 355
 • Ersland, Geir Atle 584, 610
 • Ertresvaag, Egil 545, 558, 605
 • Espeland, Anron 257, 279-280
 • Espelid, Knut L. 521, 595, 617
 • Evjenrh, Sylvi Cook 583, 602
 • Fasting, Claus 114
 • Fauskanger, Unn 604
 • Fischer, Gerhard 337, 345, 526
 • Fossen, Anders Bjarne 506, 537, 562, 598
 • Fossen, Kjell 539
 • Frøysadal, Øystein 502
 • Fægri, Knut 394, 433
 • Gjerstad, Jo 601, 618
 • Gjertsen, Georg 588
 • Glambek, Finn 278
 • Goksøyr, Matti 573
 • Gran, Henning 360, 361
 • Greve, Einar 385
 • Grieg, Harald 195
 • Grieg, Sigurd 258, 298, 434
 • Grimnes, Ø.W. 320, 323, 331
 • Grønlie, Tore 587, 599
 • Gudbrandsen, H. 219
 • Guddal, Reidar 343
 • Hagelsteen, Johan 287, 402, 417
 • Hagelsreen, Ellen 551
 • Handal, Nils 305
 • Haugen, Johs. 228, 245-246, 266, Hauglid, Roar 585
 • Haugstvedt, Olav 333, 409
 • Helland, Amund 182
 • Helland-Hansen, Kjeld 344
 • Helle, Knut 536, 543
 • Hermansen, Th. 54
 • Herstad, John 487, 514
 • Herteig, Asbjørn E. 510
 • Hertzberg, N. 45
 • Hodne, Fritz 600
 • Holm-Olsen, Ludvig 511
 • Holmboe, Jens 433
 • Hovland, Edgar 496
 • Huun, Birger 274
 • Haaland, Anders 590
 • Irgens, 0. 49, 74
 • Janson, Helmich 99, 115, 130
 • Jensen, EN. 173
 • Johansen, Hanne Marie 576
 • Johnsen, Oscar Albert 234, 327
 • Jordan,’W.D. 132
 • Joys, Charles 444, 513
 • Jæger, Gunnar 527
 • Jørgensen, Dagny 315, 412
 • Kirkeeide, Normann 591
 • Kloster, Robert 383, 445, 518
 • Kolderup, CarI Fred. 564
 • Kolsrud, Oluf 201
 • Kroepelien, Bj. 163
 • Krohn, WD. 1, 3
 • Krohn-Hansen, Thv. 365
 • Kvalheim, Wilh. 98
 • Kvamme, Aasmund 449
 • Körner, Gerhard 517
 • Larsen, En. Eek 294
 • Larsen, Jacob T 538
 • Lavik, Per Jahn 520
 • Lexow, Einar 159, 176, 187, 194, 222, 378, 382, 408
 • Lidén, Hans-Emil 613
 • Lindstrøm, Dag 612
 • Lorentzen, Bernt 267, 392-393, 399, 454-455
 • Låg, Torbjørn 548
 • Madsen, Stephan Tschudi 519
 • Mardal, Magnus 364
 • Martens, Johan 220
 • Matthiesen, Georg 542
 • Meyer, Marius 453
 • Meyer, WD. 42-43
 • Meyer, Wilhelm E 9, 52
 • Mjeldheim, Aasmund 516
 • Mohn, Agnethe 340
 • Mollatveit, Olaug 556
 • Monstad, Margit 264
 • Munthe, C.O. 284, 293
 • Munthe, Gerhard 418, 472, 478
 • Nielsen, Axel 233
 • Nielsen, Yngvar 91
 • Nilsen, Halkild 419, 446, 450, 466, 485
 • Nissen, Kristian 475
 • Nordahl-Olsen, Joh. 62, 70, 72, 111, 121, 185
 • Nordhagen, Per Jonas 615
 • Nordvik, Helge 582
 • Nygaard, Knut 435, 441, 442, 465
 • Nysæter, Egil 579
 • Olafsen, O. 21-22, 33, 38, 46-47, 60-61, 68, 94, 208
 • Oxaal, Astri 586
 • Parelius, Nils 451
 • Paulsen, Ragnar 410
 • Pettersen, Launitz 533
 • Platou, Dorothea S. 248
 • Rafto, Thorolf Thistel 432, 456-459, 467, 484, 486, 490, 503
 • Reither, Maj Vogt Stenersen 616
 • Rinde, Otto 540
 • Riste, Olav 316
 • Rogstad, Inger-Helvig 349
 • Samdal, Ragnvald 306, 452, 477-478, 489
 • Sandal, Tora 374
 • Sandberg, Øystein 416
 • Schjelderup, WM.: 64
 • Seip, Didrik Arup 295, 300
 • Semmingsen, Ingrid 549
 • Shetelig, Haakon 141 (Schetelig), 192, 378,391,415
 • Sigmund, Einar 188
 • Sigurdsson, Jon Vidar 611
 • Sivertsen, J. 42-43
 • Sletten, Torstein 603
 • Smith, Sven-Erik Grieg 597
 • Solberg, 0. 172
 • Solhaug, Trygve 473, 515
 • Sollied, Olaf 212, 221, 227, 249, 265, 273
 • Sollied, PR. 114, 138, 160, 189, 212
 • Sollied, Thora 272, 332
 • Sommerfelt, Alf 296
 • Steen, Johan 488
 • Steine, Lars T. 39
 • Steinnes, Asgaut 501
 • Stensaker, Asbjørn 186
 • Stoltz, G. 358, 372, 375, 381, 384, 396, 404, 411, 420-421
 • Sverdrup, Georg 193
 • Sydnes, Kaare 256
 • Sølvberg, Ingvild Øye 543-544
 • Sørensen, Jostein 620
 • Sørlie, Mikjel 277, 297, 324
 • Thrap, D. 32, 48, 59, 69, 83, 93, 104, 124
 • Tveitane, Mattias 557
 • Tveite, Stein 507
 • Tønnessen, Joh. N. 476
 • Utne, Bjørn Saxe 531
 • Viddal-Larsen, Berit 379
 • Vogelsang, Th. M. 495
 • Vogt, Hans H. 131
 • Vonen, Nikka 119
 • Wahl, J. 92, 226, 236, 247, 255, 283
 • Wiberg, Halfdan 596
 • Widerøe, Harald 259
 • Wiesener, A.M. 105, 134, 144, 152-154, 156-159, 161-162, 164, 181, 184, 196, 209-211, 232, 237-238, 242, 260-261, 268-271, 286, 288, 307- 310, 312, 3 17-319, 325-326, 330, 334, 338-339, 348, 350, 353-3 54, 359, 362-363, 366-367, 370-371, 373, 380, 386, 395, 397-398, 403, 405, 589
 • Aaland, Jacob 10, 76, 87
 • Aaraas, Olav 565
 • Aasen, Elisabeth 619