Bergens Historiske Forening

Innholdsliste og register

Søk i listen:

Særpublikasjoner
Forfatterregister
Person- og slektsregister
Stedsnavnregister
Emneregister

 1. Krohn, WD. og B.E. Bendixen: Dat Gartenrecht in den Jacobsfjorden vnndt Beligarden med oversættelse. Ved ... 1/1895, s. 167. - Se også nr. 12.
 2. Bendixen, B.E.: Kampen paa Bergens Vaag 1665. Ved ... 2/1896, s. 1-78. - I. Indledning og oversigt s. 3-20; II. Hr. Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den Engelske Flodes Angreb paa Bergen m.v. Ao. 1665 s. 21-41; III. Relation Der Englischen Attaque auf der Stadt Bergen und der Holländische Coffardie Flotte, imjahre 1665 s. 42-45; IV. Dokumenter fra det danske rigsarkiv s. 46-78.
 3. Bendixen, B.E. og WD. Krohn: Der Gesellen Boeck jm Jakubsforden vnnde Belgarden, med indledning. 3/1897, 1, s. 7-55.
 4. Bendixen, B.E.: Baronerne Rosenkrands til Rosendal. 3/1897, 2, s. 1-77. - Se også nr. 12.
 5. Bendixen, B.E.: Skipper Joachim Hynnemørs Reiser. 3/1897, 3, s. 1-15.
 6. Bendixen, B.E.: De hollandske medaljer i anledning af kampen paa Bergens vaag 1665. 3/1897, 4, s. 1-2.
 7. Bendixen, B.E.: Den gamle Kongsgaard Aalrekstad, nu Aarstad. 4/1898, 1, s. 1-41. - Se også nr. 12.
 8. Bendixen, B.E.: Gaarden Kronstad. 4/1898, 2, s. 1-9.
 9. Meyer, Wilhelm E: Kultur- og personal-historiske meddelelser fra Bergen i det 18. aarhundrede. 4/1898, 3, s. 1-50. - I. Studenter-societetet s. 3-26: II. Kampstrupiana s. 26-39; III. Fra Claus Bleckingbergs prokurator-virksomhed s. 39-43; IV. Niels Knag Jæger s. 43-50.
 10. Aaland, Jacob: Nordfjords lensherrer og fogder. 4/1898, 4, s. 1-32.
 11. Bendixen, B.E.: En rest af kontorets gamle lege. 4/1898,5, s. 1-8.
 12. Tillæg og rettelser til foreningens skrifter iste, 3die og 4de hefte. 4/1898, 6, s.10.
 13. Love og aarsberetninger. 4/1898, 7, s. 1-8. - Årsberetninger 1895-1897.
 14. Bendixen, B.E.:Lidt lokalhistorie. 5/1899, I, s. 1-30. - 1. Sigrid Setas gaard; 2. Haakon Haakonssøns store skibsnøst; 3. Huga-aa og Skomagernes gaard i Vaagsbotnen; 4. Eyrasteinn; 5. Et gravsted i Bergens Domkirke; 6. Hidtil ukjendte kirkenavne i Bergen; Calvaria - Kalfaret; 8. St. Laurentius og St. Peters kirke.
 15. Bendixen, B.E.: Mariakirken og dens udstyr. Med tillæg. 5/1899, II, s. 1-75. - Jfr. nr. 55.
 16. Bendixen, B.E.: Skiftet efter Albert Henrik Meyer paa Lungegaarden. (1786-1788). 5/1899, III, s. 1-18. - Jfr. nr. 52.
 17. Bendixen, B.E.: Krohnernes slægtebog. Ved ... 5/1899, IV, s. 1-8.
 18. Bendixen, B.E.: To digte: af Johan Ernst Welhaven og Nikolai Wergeland. Ved 5/1899, V, s. 1-5.
 19. Aarsberetning for 1898. 5/1899, VI, s. 1-2.
 20. Bendixen, B.E.: Lungegaarden fra 1705 til 1844. 6/1900, I, s. 1-34. - Kart vedlagt bak i bd. Jfr. nr. 52.
 21. Olafsen, O.: Fire Breve fra 1814. Fra Ullensvangs præstearkiv. 6/1900, II, 5. 1-10.
 22. Olafsen, O.: De ældste Vidnesbyrd om Havedyrkning i Norge. 6/1900, III, s. 1-13.
 23. Bendixen, B.E.: Den franske eskadre i Bergen 1794-95 og branden 20de januar 1795 [Smaastykker]. 6/1900, 1V-I, s. 4-8.
 24. Bendixen, B.E.: Eyrasteinn [Smaastykker]. 6/1900, 1V-II, s. 8.
 25. Bendixen, B.E.: Om nogle smaa kirker i Bergen [Smaastykker]. 6/1900, IV-Ill, s. 8-10.
 26. Bendixen, B.E.: Om St. Jørgens-hospital i Middelalderen [Smaastykker]. 6/1900,IV-IV,s. 11-13.
 27. Bendixen, B.E.: En bemærkning om Mariakirkens malerier [Smaastykker]. 6/1900, 1V-V, s. 13-14.
 28. Aarsberetning for Bergens Historiske Forening for 1899. 6/1900. 5. 1-4.
 29. Love for Bergens historiske forening. 6/1900. 5. 5-6.
 30. Bergens historiske Forenings Regnskaber for 1895-99, i Uddrag. 6/1900. 5. 7-11.
 31. Medlemsfortegnelse for 1900. 6/1900. 5. 12-17.
 32. Thrap, D.: Lidt om 3 gamle bergenske Embedsmænd. 7/1901, I, s. 1-14.
 33. Olafsen, O.: Om kapellet i Opedal og «Munkegarden». 7/190 1, II, s. 1-8.
 34. Bendixen, B.E.: Bergens økonomiske stilling i og ved aaret 1735. 7/1901, III, s.1-38. -Jfr. nr. 51.
 35. Bendixen, B.E.: Engelsk plyndring af Herlø kirke [Smaastykker]. 7/1901, IV 1, s. 3.
 36. Bendixen, B.E.: En ligsten fra Nonneseter klosterkirke [Smaastykker]. 7/190 1, IV-2, s. 3-4.
 37. Bendixen, B.E.: Et maleri af Elias Fugelschoug [Smaastykker]. 7/190 1, IV-3, s. 4-5.
 38. Olafsen, O.: Om Gaarden Hauso i Kinservik [Smaastykker]. 7/1901, IV-4, s. 5-6.
 39. Bendixen, B.E.: Brev, meddelt af gaardbruger Lars T. Steine i Norheimssund [Smaastykker]. 7/1901, IV-5, s. 7-8.
 40. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1900. 7/1901. 5. 1-2.
 41. Regnskab for 1900. 7/1901. S. 3.
 42. Sivertsen, J. ogWD. Meyer: Personregister. 7/1901. S. 1-35. - Bd. 1-6/1895-1900.
 43. Sivertsen, J. og W.D. Meyer: Stedsregister. 7/1901. S. 37-58. - Bd. 1-6/1895-1900.
 44. Medlemsfortegnelse for 1900. 7/190 1. 5. 1-6.
 45. Hertzberg, N.: Af Provst Nils Hertzbergs Optegnelser fra Ullensvang i Hardanger. Ved ... 8/1902, I, s. 1-16.
 46. Olafsen, O.: Om Gaarden Aga. 8/1902, II, s. 1-16.
 47. Olafsen, O.: Prester i Indre Hardanger. 8/1902, III, s. 1-13.
 48. Thrap, D.: En ukjendt Beskrivelse over Nordfjord. Meddelt ved ... 8/1902, IV, s. 1-13. - Av Hans Michael Seehus.
 49. Irgens, O.: Biographiske Meddelelser om ProvstJohan Fritzner Greve. 8/1902, V, s. 1-19.
 50. Bing, Kristian: Norsk Tradition om Middelalderens Olafsfest. 8/1902, VI, 1—11.
 51. Bendixen, B.E.: Bergens økonomiske stilling i og ved aaret 1735. (Slutning). 8/1902, V 1-23. - Jfr. nr. 34.
 52. Meyer, Wilhelm F.: Personal- og kulturhistoriske meddelelser om bergenske familjer idet l7deog l8deaarhundrede. 8/1902, VIII, 1-26.-Jfr. nr. 1
 53. Bing, Just: En Ansøgning fra Claus Fasting. [Smaastykker]. Meddelt af 8/1902, IX, s. 3-4.
 54. Hermansen, Th.: Suppliqve fra En deel Bønder af Vaage Skibbrede i Sundhords fogderi. [Smaastykker]. Ved ... 8/1902, IX, s. 4-6.
 55. Bendixen, B.E.: Johan Holländers gravskrift. [Smaastykker]. Meddelt af 8/1902, IX, s. 6. - Jfr. nr. 15.
 56. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1901. 8/1902, X, s. 1.
 57. Regnskab for 1901. 8/1902, XI, s. 1.
 58. Medlemsfortegnelse for 1901. 8/1902, XII, s. 1-6.
 59. Thrap, D.: Af Stiftsprovst Claus Daaes Optegnelser. 9/1903, I, s. 1-15.
 60. Olafsen, O.: I. Stavekirken i Granvin. 9/1903, II, s. 3-5.
 61. Olafsen, O.: II. Prester og kirkelige Forholde i Hardanger i Middelalderen. 9/1903, II, s. 5-25.
 62. Nordahl-Olsen, Joh.: Niels Klims Levnedsiøb. Nogle Oplysninger. 9/1903, III,s. 1-20.
 63. Bendixen, B.E.: Prisonbreve afjakob de Lange. Meddelt af ... 9/1903, IV, s. 1—11.
 64. Schjelderup, W.M.: Damsgaard og dens ejere. 9/1903, V, s. 1-54. - Jfr. nr. 99, 115.
 65. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1902. 9/1903, VI, s. 1-2.
 66. Regnskab for 1902. 9/1903, VII, s. 1.
 67. Medlemsfortegnelse for 1903. 9/1903, VIII, s. 1-6.
 68. Olafsen, O.: Fogder i Hardanger indtil omkring 1800. 10/1904, I, s. 1-3 1.
 69. Thrap, D.: En gammel Skandale afsløret. 10/1904, II, s. 1-7. - Om biskop Pavels.
 70. Nordahl-Olsen, Joh.: Ludvig Holberg og hans Fødeby. 10/1904, III, s. 1-18.
 71. Bendixen, B.E.: Willem van de Velde, de oude, og hans tegninger fra Bergens vaag 1665. 10/1904, IV, s. 1-15.
 72. Nordahl-Olsen, Joh.: Skiftet efter Dorothea Engelbrechtsdatter. Meddelt ved 10/1904, V, s. 1-15.
 73. Bendixen, B.E.: Johan Carbiners og hustru Margrethe Schröders bo. 10/1904, VI, s. 1-16.
 74. Irgens, 0.: Et Spørgsmaal, vedkommende de gamle Nordmænds oversøiske Fart. 10/1904, VII, s. 1-20.
 75. Bendixen, B.E.: Bergenske klokkestøbere. 10/1904, VIII, s. 1-9.
 76. Aaland, Jacob: Fra f i Nordfjord i det i 7de aarhundrede. 10/1904, IX, s. 1-20.
 77. Bing, Just: Meddelelser fra Bergens stifrsarkiv. I. Fra statsminister Fredrik Stangs skoledage. 10/1904, X, s. 1-4.
 78. Bendixen, B.E.: Geelkerchs kart over Bergen. 10/1904, XI, s. 1-3.
 79. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1903. 10/1904, XII, s. 1-2.
 80. Extrakt af Bergens historiske Forenings Regnskab for 1903. 10/1904, XIII, s. 1.
 81. Medlemsfortegnelse for 1904. 10/1904, XIV, s. 1-5.
 82. Bruns, Fr.: Zwei Testamente Lübecker Bergenfahrer. 11/1905, I, s. 1-13.
 83. Thrap, D.: Af Institutbestyrer Ernst Zieslers Optegnelser. Meddelt ved 11/1905, II, s. 1-14.
 84. Bendixen, B.E.: Vitaliebrødrenes plyndringstog til Bergen i 1393. 11/1905, III, s. 1-3 s.
 85. Bg., J.: Meddelelser fra Bergens stiftsarkiv. I. Fra Voss’ fortid. 11/1905, III, s. 4-7.
 86. Bing, Just: Et stykke af Bergens kalvskinn. 11/1905, III, s. 8. 121
 87. Aaland, Jacob: Et gammelt dokument fra Nordfjord. 11/1905, III, s. 9-11.
 88. Aarsberetning for Bergens historiske forening 1904. 11/1905, IV, s. 1.
 89. Extrakt af Bergens historiske Forenings Regnskab for 1904. 11/1905, V, s. 1
 90. Medlemsfortegnelse for 1905. 11/1905, VI, s. 1-6.
 91. Nielsen, Yngvar: Olaf Kyrre og den første christne Helligdom paa Nordnes. 12/1906, I, s. 1-12.
 92. Wahl, J.: Et nyt bidrag til Bergenhus fæstnings historie. 12/1906, I s. 1-5.
 93. Thrap, D.: «Tydskekirkens» sidste Dage. 12/ 1906, III, s. 1-12.
 94. Olafsen, O.: Sorenskrivere i Hardanger (og Voss) i 200 Aar. 12/ 1906, IV, 1-22.
 95. Aarsberetning for Bergens historiske forening 1905. 12/1906, V, s. 1.
 96. Regnskab for 1905. 12/1906, VI, s. 1.
 97. Medlemsfortegnelse for 1906. 12/1906, VII, s. 1-6.
 98. Kvalheim, Wilh.: Moldøen. Enkelte træk af stedets historie. 13/1907, I, s. 1-5.
 99. Janson, Helmich: Tillæg til Damsgaards Beskrivelse og Meddelelser vedkom mende Familien Janson. 13/1907, II, s. 1-9.
 100. Aarsberetning for Bergens historiske forening 1906. 13/1907, III, s. 1.
 101. Regnskab for 1906. 13/1907, IV, s. 1.
 102. Medlemsfortegnelse for 1907. 13/1907, V, s. 1-6.
 103. Bendixen, B.E.: Inmemoriam: a. Fredrik Martin Budtz Steen. b. Wollert Danchert Krohn. 14/1908, I, s. 1-6.
 104. Thrap, D.: Til Herman Foss’ Personalia. 14/1908, II, s. 1-11.
 105. Wiesener, A.MT: Et mandtal over Bergens Negotianter fra 1702. 14/1908, III, s. 1-18.
 106. Aarsberetning for Ber historiske forening 1907. 14/1908, IV, s. 1.
 107. Regnskab for 1907. 14/1908, V, s. 1.
 108. Medlemsfôrtegnelse for 1907. 14/1908, VI, s. 1-6.
 109. Bendixen, B.E.: De i aarene 1710-13 tabt bergenske skibe. 15/1909, I, s. 1-12.
 110. Bendixen, B.E.: Kirkebygningen paa Hop i Fane. 15/1909, fl, s. 1-8.
 111. Nordah Joh.: Register til aarbøgerne VII-X. 15/1909, III, s. 1-22.
 112. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1908. 15/1909, IV, s. 1.
 113. Regnskab for 1908. 15/1909, V, s. 1.
 114. Fasting, Claus: En historisk Relatiori. Meddelt av PR. Sollied. 16/1910, s. I, 1-12.
 115. Janson, Helmich: 2det tillæg til Damsgaards beskrivelse og Familien Hagerup. 16/19 10, s.II, 19. - Jfr. nr. 64, 99.
 116. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1909. 16/1910, III, s. 1-2.
 117. Ekstrakt af Bergens historiske forenings regnskaber for 1909. 16/1910, IV, s. 1.
 118. Bruns, E: Eine Aufzeichnung über die Seeschlacht im Hafen zu Bergen am 2. august 1665. 17/1911, I, s. 1-6.
 119. Vonen, Nikka: Bøssemagers Vonens Seivbiografi (ufuldført). Ved ... 17/1911, I s. 1-16.
 120. Bing, Just: Bergens-litteratur i det l6de aarhundrede. 17/1911, III, s. 1-16.
 121. Nordahi-Olsen, Job.: Meddelelser fra Bergens Stiftsarkiv (Til Niels Klims Bio grafi). 17/1911,1V, s. 1.
 122. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1910. 17/1911, V, s. 1-2.
 123. Ekstrakt af Bergens historiske forenings regnskaber for 1910. 17/1911, VT, s. 1.
 124. Thrap, D.: Bergens Strafanstalteri 1850-l86OAarene. l 1-11.
 125. Bendixen, B.E.: Johan Conrad Ernsts beretning til kongen om Bergens gjen bygning efter branden 1702. 18/1912, I s. 1-37.
 126. Aarsberetning for Bergens hisroriske forening for 1911. l 1-2.
 127. Ekstrakt av Bergens hisroriske forenings regnskaper for 1911. 18/1912,1V, s. 1.
 128. Bendixen, B.E.: In memoriam. Daniel Smith Thrap. 19/19 13, s. 5-7.
 129. Bendixen, B.E.: Hofagent Dankert D. Krohns Stiftelse. 19/1913, s. 9-31.
 130. Janson, H.: Provst Thomas Erichsen’s Levnets tilligemed Erindringer fra hans Ophold i det Jansonske Huus, Strandgaden No. 28. 19/1913, s. 33-45.
 131. Vogt, Hans H.: En Strid om Søndhordlands Sorenskriveri i det l7de Aarhundrede. 19/1913, s. 47-51.
 132. Jordan, WD.: Famileopregnelser om slægterne Jordan og Meyer i utdrag av «Familiebogen» med 2 digte avJohan Nordahl Brun. Meddelt ved ... 19/19 13, s. 53-97.
 133. Bendixen, B.E.: Gravskrifter fra Nykirkens kjeldere og kirkegaard.19/1913, 99-120.-Jfr. nr. 137.
 134. Wiesener, Anthon M.: Bergenstopografi. Sriftsgaarden. - Børsen fra 1684. 19/1913, s. 121-136.
 135. Aarsbererning for Bergens historiske forening for 1912. 19/1913, s. 137-138.
 136. Eksrrakt av Bergens historiske forenings regnskaper for 1912. 19/1913, s. 139.
 137. Bendixen, B.E.: Gravmæler over l8l mændene i Bergen. 20/1914, s. 5-18. - Jfr. nr. 133, 165.
 138. Bendixen, B.E. og PR. Sollied: Optegnelser og dokumenter angaaende opløper i Bergen 25de og 26de juli 1814. Meddelt av ... 20/1914, s. 19-38.
 139. Bendixen, B.E.: Bergens handelsflaare i krigsaarene 1807-14. 20/19 14, s. 39-74.
 140. Daae, Aagaar: Bergens ældste boktryk og første boktrykkere. 20/1914, s. 75-84.
 141. Scherelig, Haakon: Et liter myntfund paa Nestun. 20/19 14, s. 85-88.
 142. Bendixen, B.E.: De Besches have. 20/19 14, s. 89-97.
 143. Bendixen, B.E. og Rebekka Dekke: Indskrifter paa kisteplater. Meddelt av 20/19 14, s. 99-105.
 144. Wiesener, A.M.: Malermestrene Müller i Bergen. Et liter bidrag til ældre norsk kunsthistorie. 20/1914, s. 107-114.
 145. Bendixen, B.E.: En ufuldendt seivbiografi av Søren Schielderup indført i et eksemplar av Brochmands postill. Meddelt av ... 20/1914, s. 115-119.
 146. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1913. 20/1914, s. 121-122.
 147. Ekstrakt av Bergens historiske forenings regnskaper for 1913. 20/1914, s. 123.
 148. Bendixen, B.E.: Eidsvoldsmændene Rein og Grøgaards bolig. 21/1915, s. 5-8.
 149. Bendixen, B.E.: Et gammelt bergensk vinfirma. 21/1915, s. 9-21.
 150. Bendixen, B.E.: Et pilgrimsmerke fundet paa Tyskebryggen. 21/1915, s. 23-28.
 151. Bendixen, B.E.: Hvad drak man i Bergen i gamle dage? 21/1915, s. 29-50.
 152. Wiesener, Arithon M.: Om Henrich Nordmann. 21/1915, s. 5 1-67.
 153. Wiesener, Anthon M.: Fængsels- og arrestforhold i gamle dage i Bergen. 21/1915, s. 69-88.
 154. Wiesener, Anthon M.: Om Stiftsgaarden og Hans Christophersen Hiort samt Stend Gaard. 21/1915, s. 89-108.
 155. Bendixen, B.E.: In memoriam. Yngvar Nielsen. 22/1916, s. s. 7-8.
 156. Wiesener, Anthon M.: Bergens Borgervæbning indtil 1772. 22/1916, s. s. 9-22.
 157. Wiesener, Anthon M.: Tetingssalen. En oversigt over gaardens historie. 22/1916, s. 23-32.
 158. Wiesener, Anthon M.: Om utenlandske konsuler i Bergen. 22/19 16, s. 33-43.
 159. Brodahi, Joh. E., A.M. Wiesener og Einar Lexow: Elias Fiigenschoug alias Fugelschoug. 22/1916, s. 45-53.
 160. Sollied, P.R.: Til Børsens forhistorie. 22/1916, s. 55-75.
 161. W., A.M.: Den Rosenkrantzske mur i Bergen. [Smaastykker]. Meddelt av 22/1916, s. 79-82.
 162. W., A.M.: Bergens borgerrepræsentanter i 1814. [Smaastykker]. Meddelt av 22/1916, s. 82-85.
 163. Kroepelien, Bj.: Gamle vinnavne i Bergen. [Smaastykker]. 22/1916, s. 85-86.
 164. W., A.M.: Commercedirektør Jørgen Thor Møhlens forslag til Bergens gjenopbyggelse efter branden i 1702. [Smaastykker]. Meddelt av ... 22/1916, s. 86-92.
 165. B., B.E.: Berigtigelse. 22/1916, s. 92. - Jfr. nr. 137.
 166. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1914. 22/1916, s. 93-94.
 167. Regnskap for 1914. 22/1916, s. 95.
 168. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1915. 22/1916, s. 96-97.
 169. Regnskap for 1915. 22/1916, s. 98.
 170. Love for Bergens historiske forening. Vedtat 18. oktober 1894. 22/1916, s. 99.
 171. Medlemsfortegnelse for 1915. 22/1916, s. 101-103.
 172. Solberg, 0.: Det bergenske handelskompani av 1721 og Grønlands kolonisat ion. 23/1917, s. 5-61.
 173. Jensen, EN.: Memorabilia. Meddelt, for en del i utdrag, og indledet av B.E. Bendixen. 23/1917, s. 63-88.
 174. Bendixen, B.E.: Den store brand paa bryggesiden i Bergen 1476. 23/1917, s. 89-99.
 175. Bendixen, B.E.: St. Olavs helgendyrkelse i de tyske østersjøprovinser. 23/19 17, s. 101-112.
 176. Lexow, Einar: Det ældste Bergensbillede og byvaabnets farver. 23/19 17, s. 113-123.
 177. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1916. 23/1917, s. 125-126.
 178. Regnskap for 1916. 23/1917, s. 127.
 179. Love for Bergens historiske forening. Revideret og vedtat paa generalforsamling 28. januar 1916. 23/1917, s. 128.
 180. Avhandlinger viet skolebestyrer B.E. Bendixen’s minde. 24/19 18 (hele heftet). <Minneord>. 24/1918, s. 1.
 181. Wiesener, A.M.: B.E. Bendixens forfatterskap. Samlet av ... 2 3-11.
 182. Helland, Amund: Kaldehol i Hardanger. 24/1918, s. 13-23.
 183. Bing, Just: Av familien Daaes papirer. 24/19 18, s. 25-36.
 184. Wiesener, A.M.: Lidt om de virkninger formandskapsloven av 1837 hadde i Bergen. 24/19 18, s. 37-45.
 185. Nordahl-Olsen, Joh.: Bergen i femti-aarene. 24/1918, s. 47-75.
 186. Stensaker, Asbjørn: Norges landforsvar under Hannibal Sehesteds statholder skap. 24/1918, s. 77-104.
 187. Lexow, Einar: Om «Michelsengaarden» paa Torvet og litt om mansardtakets anvendelse i gammel Bergensarkitektur. 24/1918, s. 105-119.
 188. Sigmund, Einar: Norske gymnasier og gymnasieplaner i det 17. og 18. aarhundrede. 24/1918, s. 121-137.
 189. Sollied, PR.: Hvalfangsten fra Bergen i ældre tider. 24/19 18, s. 139-184.
 190. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1917. 24/1918, s. 185-186.
 191. Regnskap for 1917. 24/1918, s. 187.
 192. Shetelig, Haakon: Bergens historiske Forening i 25 aar. 25/26/1919-1920, s. 1-8.
 193. Sverdrup, Georg: Strilekrigen. Bondeopløpet i Bergen 1765. 25/26/1919-1920, s. 9-107.
 194. Lexow, Einar: Kobberstik av Bergen før 1800. 25/26/1919-1920, s. 109-117.
 195. Grieg, Harald: Den bergenske presse i det attende aarhundrede. 25/26/1919-1920, s. 119-175.
 196. Wiesener, A.M.: Oversigt over indholdet av Bergens historiske Forenings Skrifter. Nr. 1-24, 1895-1918. Tillikemed alfabetisk forfatterregister og illustrationsfortegnelse. 25/26/1919-1920, s. 177-198.
 197. Aarsberetningfor Bergens historiske Forening 1918.25/26/1919-1920,s. 199-200.
 198. Regnskap for Bergens historiske Forening 1918. 25/26/1919-1920, s. 201.
 199. Aarsberetning for Bergens historiske Forening 19l9.25/26/1919-1920,s.202-204.
 200. Regnskap for Bergens historiske Forening 1919. 25/26/1919-1920, s. 205.
 201. Kolsrud, Oluf: Bergens bys segl, vaaben, farver og flag. 27/1921, s. 1-293 ÷ I XX. - Også som særtrykk.
 202. Aarsberetning for Bergens historiske forening 1920. 27/1921, s. 295-296.
 203. Regnskap for Bergens historiske forening 1920. 27/1921, s. 297.
 204. Bing, Just: Aarstads Historie. 28/1922, s. 3-158. - Også som særtrykk.
 205. Aarsberetning for Bergens historiske forening 1921. 28/1922, s. 159-161.
 206. Regnskap for Bergens historiske forening 1921. 28/1922, s. 162.
 207. Bendixen, B.E.: Jørgen Hansen Skriver, Kristian den andens ombudsmand paa Bergenhus. 29/30/1923-1924, s. 1-58.
 208. Olafsen, O.: Sella Gad. 29/30/1923-1924, s. 59-67.
 209. Wiesener, A.M.: Yderligere oplysninger om Gule Gad. 29/30/1923-1924, s. 69-82.
 210. Wiesener, A.M.: Bergens topografi. I. Stifrsgaarden. II. Emmaus. 29/30/1923-1924, s. 83-100.
 211. Wiesener, A.M.: Strømsnæs gaard paa Ask. En ovtrsigt over gaardens historie. 29/30/1923-1924, s. 101-120.
 212. Sollied, Olaf og ER. Sollied: Bergens bartskerere og kirurger 1500-1800. 29/30/1923-1924, s. 121-262. - Også som særtrykk.
 213. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1922. 29/30/1923-1924, s. 263-264.
 214. Regnskap for Bergens historiske forening for 1922. 29/30/1923-1924, s. 265.
 215. Aarsberetningfor Bergens historiske forening for 1923. 29/1923-1924, s. 267-268.
 216. Regnskap for Bergens historiske forening for 1923. 29/1923-1924, s. 269-270.
 217. Medlemsfortegnelse (pr. 31. januar 1924). 29/1923-1924, s. 271-274.
 218. Love for Bergens historiske forening. 29/1923-1924, s. 275.
 219. Gudbrandsen, H.: Person- og stedregister over Bergens historiske Forenings Skrifter No. 11-22. 29/30/1923-1924, s. I-XXIXXVII.
 220. Martens, Johan: De bergenske priviligerede skibsmæglere og deres samtid. 31/1925, s. 1-78. - Også som særtrykk.
 221. Sollied, Olaf: Borgermester Søfren Søfrenssøn. 31/1925, s. 79-102.
 222. Lexow, Einar: Bergens folkemængde i ældre tid. 31/1925, s. 103-120.
 223. Bull, Edv.: Bergen og hansestædene. Nogen oplysninger fra nordtyske arkiver. Meddelt ved ... 31/1925,s. 121-156. - Jfr. nr. 235.
 224. Aarsberetning for Bergens historiske forening for 1924. 31/1925, s. 157-158.
 225. Regnskap for Bergens historiske forening for 1924. 31/1925, s. 159-160.
 226. Wahl, J.: Da Bergenhus blev en Fæstning. 32/1926, s. 5-37. - Forts. se nr. 255.
 227. Sollied, Olaf: Bergenske Raadmænd i Middelalderen. 32/1926, s. 39-57.
 228. Haugen,Johs.: Et Blad avAlmuskolens Historie i Bergen 1819-1839. 32/1926, s. 59-76.
 229. Brev fra Museets Præses Toldkasserer Werner Hosewinckel Christie til Profes sorJ.C. DahI. 32/1926, s. 77-82.
 230. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1925. 32/1926, s. 83-84.
 231. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1925. 32/1926, s. 85-86.
 232. Wiesener, A.M.: Jørgen thor Møhlen. 33/1927, s. 5-40.
 233. Nielsen, Axel: De autoriserede Pengesedler i det nordenfjeldske Norge 1695-96.33/1927,s.
 234. Johnsen, Oscar iMbert: Lidt om Bergens Handel og Skibsfart paa Sydfrankrike under l’ancien regime. Væsentlig efter optegnelser i franske arkiver. 33/1927, s.93-119.
 235. Bull, Edv.: Bergen og Hansestædene. Nogen oplysninger fra nordtyske arkiver. Meddelt ved ... 33/1927,s. 121-209. -Jfr. nr. 223.
 236. Wahl, J.O.: Esge Bilde. Lensherre paa Bergenhus 1529-37. 33/1927, s. 211-266.
 237. Wiesener, A.M.: Professor DahI om Domkirken og Holbergs Hus. 33/1927, s.267-280.
 238. Wiesener, A.M.: KunstmalerJ.C.C. Michaelsen i Bergen. 33/1927,s. 281-286.
 239. Charliat, P.J.: Mémoires inédits de thor Möhlen à la Cour de France (1699). Precedés d’une introduction sur «Les relations économiques entre la France et le Nord de l’Europe septentrionale à la fin du l7ème siècle». 33/1927, s. 287-358.
 240. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1926. 33/1927, s. 35 9-360.
 241. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1926. 33/1927, s. 36 1-362.
 242. Wiesener, A.M.: Henrik Ibsen og «Det norske Theater» i Bergen 1851-57. Belyst ved Aktstykker meddelt av ... 34/1928, s. 5-52.
 243. Berg, Arno: Bergens bispegaard. 34/1928, s. 53-63.
 244. Berg, Arno: Stadskonduktør Høegh. 34/1928, s. 65-70.
 245. Haugen, Johs.: Om Bergens første Folkeskoler. 34/1928, s. 7 1-86.
 246. Haugen, Johs.: Om Renovation i Bergen 1722. Meddelt av ... 34/1928, s. 87-98.
 247. Wahl, J.: De gamle bygninger paa Bergenhus slot. 34/1928, s. 99-150.
 248. Platou, Dorothea 5.: Om den bergenske Billedskjærer Peter Negelsen. 34/1928, s. 151-168.
 249. Sollied, Olaf: En Bergensslegt fra 1300-tallet. 34/1928, s. 169-182.
 250. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1927. 34/1928, s. 183-184.
 251. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1927. 34/1928, s. 185-186.
 252. Love for Bergens historiske Forening. 34/1928, s. 187-188.
 253. Medlemsfortegnelse for 1928. 34/1928, s. 189-192.
 254. WM. Schjelderup. 35/1929, s. 5-7. - Nekrolog.
 255. Wahl, J.: Bergenhus Fæstning. 3 5/1929, s. 7-10 1. - Forts. av nr. 226.
 256. Sydnes, Kaare: Claus Fastings Virksomhet i Bergen som Politie-Aktor. 35/1929, s. 103-123.
 257. Espeland, Anton: Gamle Bygaarder i Bergen og deres Eiere. 35/1929, s. 125-134.
 258. Grieg, Sigurd: Skytningsstue og Glasstue. 35/1929, s. 135-143.
 259. Widerøe, Harald: økonomiske Forhold i Bergen iTiden mellem 1560 og 1625. 35/1929, s. 145-199.
 260. Wiesener, A.M.: Bergens Magistrats Præsidenter. 35/1929, s. 201-211.
 261. Wiesener, A.M.: Ladegaarden og dens Eiere. 35/1929, s. 213-234.
 262. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1928. 35/1929, s. 235-236.
 263. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1928. 35/1929, s. 237-238.
 264. Monstad, Margit: Person- og Sted-Register til Bergens hist. Forenings Skrifter nr. 23/33, 1917-1927. 35/1929. Tillegg.
 265. Sollied, Olaf: Anna Pedersdatters Dom. Meddelt av ... 36/1930, s. 5-28.
 266. Haugen, Johs.: Meddelelser om Bergens Folkeskole i Aarene 1839-60. 36/1930, s. 29-42.
 267. Lorentzen, Bernt: Erasmus Abelin hans forhold til Holberg og hans virksomhet som skatteopkræver. 36/1930, s. 43-72.
 268. Wiesener, A.M.: Endnu en Oplysning om Erasmus de Abelin. 36/1930, s. 73-80.
 269. Wiesener, A.M.: Fortunen. 36/1930, s. 8 1-84.
 270. Wiesener, A.M.: En Oplysning om den gamle Kirke paa Aarstad Gaard. 36/1930, s. 85-87.
 271. Wiesener, A.M.: Axel Movat og hans Slegt. 36/1930, s. 89-117.
 272. Sollied, Thora: Litt om Pet-Anne og hendes Efterslegt. 36/1930, s. 119-134.
 273. Sollied, Olaf: BergensfamilienWiding. 36/1930, s. 135-165.
 274. Huun, Birger: Bergenske Skibslister 1777-1806. Ved ... 36/1930, s. 167-365.
 275. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1929. 36/1930, s. 367-368.
 276. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1929. 36/1930, s. 369-370.
 277. Sørlie, Mikjel: Bergens bynavn. En språkhistorisk undersøkelse. 37/1931, s. 3-222. - Jfr. nr. 297. Også som særtrykk.
 278. Glambek, Finn: Lyder Sagen. En monografi. 37/193 1, s. 223-323.
 279. Espeland, Anton: Det Hordalandske Aristokrati i Årene 1500-1600. 37/1931, s. 325-340.
 280. Espeland, Anton: Gamle Bygårder i Bergen og deres Eiere. 37/1931, s. 341-345.
 281. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1930. 37/193 1, s. 346-347.
 282. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1930. 37/193 1, s. 348-349.
 283. Wahl, J.: Bergenhusingerne i krigen mot Karl X 38/1932, s. 5-105.
 284. Munthe, C.O.: Hr. Audun Hugleiksson Hestakorn til Hegranes og hans herre Kong Eirik Magnusson. 1. avdeling kap. 1-IX. 38/1932, s. 107-236. - Jfr. nr. 293.
 285. Brattegard, Olav: Über die Organisation und die Urkunden des hansischen Kontors zu Bergen bis 1580. 38/1932, s. 237-303. - Jfr. nr. 299.
 286. Wiesener, A.M.: Bergenske Studier. Folk og Forholde i 15- og 1600-tallet. 38/1932, s. 305-365.
 287. Hagelsteen, J.: Om Sjøtønden. 38/1932, s. 367-377.
 288. Wiesener, A.M.: Slegten de Langes ældre led i Bergen. 38/1932, s. 379-418.
 289. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1931. 38/1932, s. 419-420.
 290. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1931. 38/1932, s. 421-422.
 291. Johan Bøgh. 39/1933, s. 5-6. - Nekrolog.
 292. Professor Edvard Bull. 39/1933, s. 7-8. - Nekrolog.
 293. Munthe, C.O.: Hr. Audun Hugleiksson Hestakorn til Hegranes og hans herre Kong Eirik Magnusson. 2. avdeling kap. X-XIV 39/1933, s. 9-84. - Jfr. nr. 284.
 294. Larsen, Erl. Eek: Bøddelen og hans uærlighet. 39/1933, s. 85-121.
 295. Seip, Didrik Arup: Bergens Bynavn. Opposisjon ved M. Sørlies doktordispu tas, 16. desember 1932. 39/1933, s. 123-155.
 296. Sommerfelt, Alf: Bemerkninger til bynavnet Bergens historie. Opposisjon ved M. Sørlies doktordisputas, 16. desbr. 1932. 39/1933, s. 157-166.
 297. Sørlie, Mikjel: Tillegg og rettelser til «Bergens bynavn». 39/1933, s. 167-186. - Jfr. nr. 277.
 298. Grieg, Sigurd: Litt om Kålgårder og Haver i Bergen og andre norske Byer i Middelalderen. 39/1933, s. 187-192.
 299. Brattegard, Olav: Tillegg til min Avhandling «Über die Organisation und die Urkunden des hansischen Kontors zu Bergen». 39/1933,s. 193-196. -Jfr. nr. 285.
 300. Bull, Edv. og DidrikArup Seip: Gamle dokumenter i bergensk avskrift fra 16. århundre. 39/1933, s. 197-203.
 301. Aarsberetning for Bergens historiske Forening for 1932. 39/1933, s. 204-205.
 302. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1932. 39/1933, s. 206-207.
 303. Love for Bergens historiske Forening. (Efter revisjonen i 1932). 39/1933, s. 208.
 304. Medlemsfortegnelse for 1933. 39/1933, s. 209-211.
 305. Handal, Nils: Kommunestyret i Bergen på overgangen fra embedsstyre til lo kalt seivstyre. 40/1934, s. 5-8 1.
 306. Bing, Just og Ragnvald Samdal: En epilog til hekseprosessene på Vestlandet. 40/1934, s. 83-100. 9
 307. Wiesener, A.M.: Slekten Danchertsen. 40/1934, s. 101-134.
 308. Wiesener, A.M.: Taksering over de brandlitte huseiere efter branden på Strand- gaten i Bergen 1686. Meddelt av ... 40/1934, s. 135-140.
 309. Wiesener, A.M.: Borgermester Ove Jenssøn og hans familie. 40/1934, s. 141-159.
 310. Wiesener, A.M.: Sjøpass for bergenske skib i tiden 1691-1693 utstedt av Det danske Kancelli. Meddelt av ... 40/1934, s. 161-175.
 311. Berg, Adolph: Lyder Sagens dagbok på en reise til Stord sommeren 1820. Med delt av ... 40/1934, s. 177-188.
 312. Wiesener, A.M.: Bergens borgermestre 1536-1934. 40/1934, s. 189-216. - Jfr. nr. 319.
 313. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1933. 40/1934, s. 217-218.
 314. Regnskap for Bergens historiske Forening 1933. 40/1934, s. 219-220.
 315. Jørgensen, Dagny: Stiftamtmann Levetzau i Bergen. Bergenske forhold om kring 1770. 41/1935, s. 5-95.
 316. Riste, Olav: Jens Christensen lesemesters dagbok. 41/1935, s. 97-123.
 317. Wiesener, A.M.: Biografiske oplysninger om nogen bergenske kunstmalere i 1600- og 1700-tallet. 41/1935, s. 125-142.
 318. Wiesener, A.M.: Opgaver over Bergens handelsflåte i årene 1670-1704, tillike med en historisk oversikt og innledning. 41/1935, s. 143-195.
 319. Wiesener, A.M.: Tillegg og rettelser til «Bergens Borgermestre 1536-1934». 41/1935, s. 197-202. - Jfr. nr. 312.
 320. Grimnes, ø.W.: Petanebryggen. Oprinnelsen til navnet. 41/1935, s. 203-207.
 321. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1934. 41/1935, s. 209-210.
 322. Regnskap for Bergens historiske Forening 1934. 41/1935, s. 211-212.
 323. Grimnes, ø.W: Gamle stedsnavn i og ved Bergen og byens Tagemark. 42/1936,s. 5-21.-Jfr. nr. 324.
 324. Sørlie, Mikjel: Noen bergenske stedsnavn. (Merknader til opmålingschefGrim nes’ avhandling.). 42/1936, s. 23-28. - Jfr. nr. 323.
 325. Wiesener, A.M.: Konsul August Konow’s Brever til Kong Christian Frederik i 1814. Meddelt av ... 42/1936, s. 29-55.
 326. Wiesener, A.M.: Brever fra stiftamtmann W.RK. Christie, overlærer Lyder Sagen og kaptein Ludvig Mariboe. Meddelt av ... 42/1936, s. 57-105.
 327. Johnsen, Oscar Albert: Arkivstudier i Latvia og Estland: Bergens og Norges handel på Livland i eldre tid. 4211936, s. 107-165.
 328. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1935. 42/1936, s. 167-168.
 329. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1935. 42/1936, s. 169-170.
 330. Wiesener, A.M.: Dokumenter og ekserpter til belysning av forhold og personer i Bergen i tiden 1600-99. 43/1937, s. 5-276.
 331. Grimnes, ø.W: Bergens topografi i middelalderen. 43/1937, s. 277-342.
 332. Sollied, Thora: Familien Gewerdt og møllebrukene ved Bergen. 43/1937, s. 343-392.
 333. Haugstvedt, 0.: Nye oplysninger om Zille Gad. 43/1937, s. 393-402.
 334. Wiesener, A.M.: Om auditør Knud Gad og hans slegt. 43/1937, s. 403-407.
 335. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1936. 43/1937, s. 409-410.
 336. Regnskap for Bergens historiske Forening 1936. 43/1937, s. 411-412.
 337. Fischer, Gerhard: Arkitekt Peter Blix’ undersøkelser på Bergenhus 1880-93. 44/1938, s. 5-105. - Jfr. nr. 345.
 338. Aurenes, Ola: Brever fra bergenske forretningsmenn til det stavangerske han delshus Ploug & Sundt 1805-18 13. I utdrag ved ... . Med oplysende anmerk ninger for Bergen ved A.M. Wiesener og for Stavanger ved Ola Aurenes. 44/1938, s. 107-135.
 339. Wiesener, A.M.: Brever fra professor J.C.C. Dahl, tollkasserer Werner Hosewinckel Christie, overlærer Lyder Sagen og stiftamtmann W.F.K. Christie til konsul August Konow i tiden 1830-58. Meddelt ved ... 44/1938, s. 137-245.
 340. Mohn, Agnethe: Malte rumdekorasjoner på Vestlandet under renessanse og barokk. 44/1938, s. 247-357.
 341. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1937. 44/1938, s. 361-362.
 342. Regnskap for Bergens historiske Forening 1937. 44/1938, s. 363-364.
 343. Guddal, Reidar: Gullsmedlauget i Bergen. 45/1939, s. 5-95.
 344. Helland-Hansen, Kjeld: Bergens sjøfart under den spanske arvefølgekrig (1702-1710). 45/1939, s. 97-217.
 345. Fischer, Gerhard: Arkitekt Peter Blix’ undersøkelser på Bergenhus 1880-93. 45/1939, s. 219-321. - Jfr. nr. 337.
 346. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1938. 45/1939, s. 323-324.
 347. Regnskap for Bergens historiske Forening 1938. 45/1939, s. 325-326.
 348. Wiesener, A.M.: Om «Quodlibet» i Bergen og dets historie fra selskapets stiftelse i 1813 til dets ophør i 1836. 46/1940, s. 5-45.
 349. Rogstad, Inger-Helvig: Gammel haveskulptur i Bergen. 46/1940, s. 47-68.
 350. Wiesener, A.M.: Nogen Vestlandske embedsslekter fra 1600-tallet. 46/1940, s. 69- 170.
 351. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1939. 46/1940, s. 171-172.
 352. Regnskap for Bergens historiske Forening 1939. 46/1940, s. 173-174.
 353. Wiesener, A.M.: Gullsmedslekten Reimers i Bergen. Meddelelser om slektens eldre ledd med 2 tillegg. 47/194 1, s. 5-56. -Tillegg I. Skiftet efter Sara Reimers sa!. Mathias Nielsens s. 47-48. Tillegg II. Guldsmedslekten Jørgensens eldre ledd i Bergen s. 49-56.
 354. Wiesener, A.M.: Stiftamtmann W.F.K. Christies reise-journaler til Quodlibet i årene 1817, 1818 og 1822. Meddelt av ... 47/1941, s. 57-99.
 355. Erdmann, Domenico: Innberetning om funn av eldre gravstener i Mariakir ken. 47/1941, s. 101-108.
 356. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1940. 47/1941, s. 109-110.
 357. Regnskap for Bergens historiske Forening 1940. 47/1941, s. 111-112.
 358. Stoltz, G.: Brev fra Sigvard Jentoft til konrektor Winding. Meddelt ved 48/1942, s. 5-19.
 359. Wiesener, A.M.: Schoutbynacht Henrik Greve og hans familie. 48/1942, s. 21-47.
 360. Gran, Henning: To brev fra Lyder Sagen til J.S. Welhaven. Meddelt ved 48/1942, s. 49-53.
 361. Gran, Henning: Brev fra Albert Sagen til hr. stud, theol. J.S. Welhaven (boende hos Skrædder Berg paa Fæstningen paa en liden langagtig Hybel i Christiania). Meddelt ved ... 48/1942, s. 55-58.
 362. Wiesener, A.M.: Bergenske skib opbragt av hollenderne og englenderne i krigs årene 1690-94. Meddelt av ... 48/1942, s. 59-62.
 363. Wiesener, A.M.: Nogen oplysninger om begravelsesomkostninger i 1800-årene i Bergen. Meddelt av ... 48/1942, s. 63-71.
 364. Mardal, Magnus: Wilhelm EK. Christies virke som politiker i 1814. 48/1942, s. 73-169. - Jfr. 375.
 365. Krohn-Hansen, Thv.: Æresporten på Triangelen i Bergen 1733. 48/1942, s. 17 1-195.
 366. Wiesener, A.M.: Slegten Armauer i Bergen. 48/1942, s. 197-223.
 367. Wiesener, A.M.: Litteraturoversikt. 48/1942, s. 225-231. - Anm. avTh. Bull: Biskop Johan Nordahl Brun og hans Slegt; Ebba Jansen: Slekten Gude i Norge; Gudrun Johnson: Slekten Koren; G.F. Heiberg: Slekten Heiberg; Johan Schreiner: Hanseatene og Norge i Det 16. Århundre; N.A. Ytreberg: Nord landske Handelssteder.
 368. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1941. 48/1942, s. 233-234.
 369. Regnskap for Bergens historiske Forening 1941. 48/1942, s. 235-236.
 370. Wiesener, A.M.: Om Bergens by’s styre i eldre tider. 49/1943, s. 5-87.
 371. Wiesener, A.M.: Om stadsmusikantene i Bergen. 49/1943, s. 89-1 15.
 372. Stoltz, G. KonrektorWinding. 49/1943,s. 117-158.
 373. Wiesener, A.M.: Bergens byfogder fra 1500 årene til våre dager. 49/1943, s. 159-186.
 374. Sandal, Tora: Bergenske portaler fra renessanse til empire. 49/1943, s. 187-262.
 375. Stoltz, G.: En liten rettelse og en oppfordring. 49/1943, s. 263-266. - Jfr. nr. 364.
 376. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1942. 49/1943, s. 267.
 377. Regnskap for Bergens historiske Forening 1942. 49/1943, s. 268-269.
 378. Shetelig, Haakon og Einar Lexow: Bergens historiske Forening i 50 år. 50/1944, s. 5-13.
 379. Viddal-Larsen, Berit: Oversikt over innholdet av Bergens historiske Forenings Skrifter. Nr. 25-49, 1919-1943. Tillike med alfabetisk forfatterregister og illustrasjonsfortegnelse. 50/1944, s. 15-33.
 380. Wiesener, A.M.: Om fogden Niels Busch og hans slekt. 50/1944, s. 35-81.
 381. Stoltz, G.: Assessor Herman Reimers’ barndomserindringer. 50/1944, s. 83-1 17.
 382. Lexow, Einar: Müller eller DahI? Det store Bergensbillede i «Den gode Hensigt». 50/1944,s.119-126.
 383. Kloster, Robert: Kirkene i Ytre Sogn. En oversikt med utgangspunkt i prosten Niels Dahls registrering fra 1824. 50/1944, s. 127-183.
 384. Stoltz, G.: Adjunkt Jordan. 50/1944, s. 185-206.
 385. Greve, Einar: Små erindringer fra Sunds prestegård i 1870- og 80-årene. 50/1944, s. 207-213.
 386. Wiesener, A.M.: Heibergske problemer. 50/1944, s. 2 15-249.
 387. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1943. 50/1944, s. 250-25 1.
 388. Regnskap for Bergens historiske Forening 1943. 50/1944, s. 252-253.
 389. Lover for Bergens historiske Forening. 50/1944, s. 254.
 390. Medlemsfortegnelse for 1943. 50/1944, s. 255-259.
 391. Shetelig, Haakon: Christian Koren Wiberg 1870-1945. 5 1/1945, s. 5-6.
 392. Lorentzen, Bernt: OlafSollied 1863-1945 Thora Sollied 1871-1945. 51 / 1945, s.7.
 393. Lorentzen, Bernt: Adolph Berg 1869-1945. 5 1/1945, s. 9.
 394. Fægri, Knut: Omkring nordgrensen for Bergens byområde i middelalderen. 51/1945,s. 11-28.
 395. Wiesener, A.M.: Oplysninger om slekten Balchen’s eldre ledd. 51/1945, s. 29-66.
 396. Stoltz, G.: Bergens Katedralskoles elevprotokoll. I. 1749-18 14. Ved ... 5 1/1945, s.67-119. -Jfr. nr. 404, 411.
 397. Wiesener, A.M.: Brev fra Henrik Wergeland til stiftamtmann W.F.K. Christie. Meddeltav... 51/19 121-127.
 398. Wiesener, A.M.: Brever fra stiftamtmann W.F.K. Christie til hans pleiesønn Wilhelm Bøgh i årene 1838-1848. 51/1945, s. 129-164.
 399. Lorentzen, Bernt: Johan Lyder von Tangens Nordlands-handel 1746-1778. 51/1945, s. 165-191.
 400. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1944. 51/1945, s. 194-195.
 401. Regnskap for Bergens historiske Forening 1944. 5 1/1945, s. 195-196.
 402. Hagelsteen, Johan: Gamle møller i Bergen. 52/1946, s. 5-138.
 403. Wiesener, A.M.: 12 brev fra stiftstamtmann W.F.K. Christie og hans bror Werner Hosewinckel Christie til sorenskriver Christopher Benedict Bøgh i Bergen i årene 1814-1825. Meddelt av ... 52/1946, s. 139-168.
 404. Stoltz, G.: Bergens Katedralskoles elevprotokoll. II. 1814-1849. Ved 52/1946, s. 169-209. - Jfr. nr. 396, 411.
 405. Wiesener, A.M.: Nogen dokumenter fra 1882 til belysning av skibsreder P.G. Halvorsen’s innsats for oprettelsen av Englandsruten og igangsettelse av en emigrantlinje mellem Norge og Amerika. 52/1946, s. 211-229.
 406. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1945. 52/1946, s. 230.
 407. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1945. 52/1946, s. 231-232.
 408. Lexow, Einar: Anthon MohrWiesener 1879-1947. 53/1947, s. 5-8.
 409. Haugstvedt, Olav: Striden om Bergen bys privilegier 1702-1703. Hovedopgave i historie våren 1939. 53/1947, s. 9-95.
 410. Paulsen, Ragnar: Tørrfiskeksporten fra Bergen 1860-1890. 53/1947, s. 97-180.
 411. Stoltz, G.: Bergens Katedralskoles elevprotokoll. III. 1850 til ca. 1867. Ved 53/1947, s. 181-212. - Jfr. nr. 396, 404.
 412. Jørgensen, Dagny: Cryn Crynsz. Hooft. En storkjøpmann i Bergen på 1600- tallet. 53/1947, s. 2 13-244.
 413. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1946. 53/1947, s. 245.
 414. Regnskap for Bergens historiske Forening for 1946. 5 3/1947, s. 246-247.
 415. Shetelig, Haakon: Einar Lexow. 54/1948, s. 5-6. - Nekrolog.
 416. Sandberg, Øystein: Edvard Edvardsens «Bergens Beskrivelse». Et trinn i ber gensk historieskrivning. 54/1948, s. 7-120.
 417. Hagelsteen, J.: Barkemøllen på Kalfaret. 54/1948, s. 121-128.
 418. Munthe, Gerhard: Et bergenskTrykkefrihetsskrift fra 1771. 5 129-139.
 419. Nilsen, Halkild: En fortegnelse over uautoriserte privatskoler i Bergen fra 1822. Ved ... 54/1948, s. 141-155.
 420. S., G.: Et litet gløtt i underlige forhold. 54/1948, s. 157-160.
 421. Stoltz, G.: Windingiana. 54/1948, s. 161-172.
 422. Årsberetning for Bergens historiske Forening for 1947 og 1948. 54/1948, 173-174.
 423. Regnskap for Bergens historiske Forening 1948. 54/1948, s. 175-176.
 424. Edvardsen, Edvard: Bergen. Første part. Utg. ved Olav Brattegard. 55/56/1949/1950, s. 5-526. - Også i særtrykk.
 425. Årsberetning for Bergens historiske Forening 1949. 55/56/1949/1950, s. 527-528.
 426. Regnskap for Bergens historiske Forening 1949. 5 5/56/1949/1950, s. 529-5 30.
 427. Edvardsen, Edvard: Bergen. Anden part. Utg. ved Olav Brattegard. 57/58/1951/1952, s. 5-384. - Også i særtrykk.
 428. Årsberetning for Bergens historiske Forening 1950. 57/58/1951/1952, s. 385-386.
 429. Regnskap for Bergens historiske Forening 1950. 57/58/1951/1952, s. 387-388.
 430. Årsberetning for Bergens historiske Forening 1951. 57/58/1951/1952, s. 389-390.
 431. Regnskap for Bergens historiske Forening 1951. 57/5
 432. Rafto, ThorolfThistel: Bergen og omland 1840-1870 et omskifte. Trekk fra det økonomiske samkvem mellom Bergen og nærmeste oppland i tiden 1840-1870 med historisk innledning. 59/1953, s. 5-193.
 433. Holmboe, Jens: Tidligere undersøkelser over Bergenstraktens plantevekst. Ut gitt ved Knut Fægri. 59/195 3, s. 195-224.
 434. Grieg, Sigurd: Destingen. En hypotese om navnets opprinnelse. 59/1953, s. 225-237.
 435. Nygaard, Knut: Bergensernes selvstendighetsplan i desember 1813. 59/1953, s. 239-263.
 436. Årsberetning for Bergens historiske Forening 1952. 59/1953, s. 265-266.
 437. Regnskap for Bergens historiske forening 1952. 59/1953, s. 267.
 438. Lege M. Meyers fond til Bergens historiske Forening. Opprettet ved testamente av 5. mars 1951. 59/1953, s. 268.
 439. Årsberetning for Bergens historiske Forening 1953. 59/1953, s. 269-270.
 440. Regnskap for Bergens historiske Forening 1953. 59/1953, s. 271.
 441. WF.K. Christies dagbok på utenlandsreisen 1823. Utg. ved Knut Nygaard. 60/1954/55, s. 5-147.
 442. Nygaard, Knut: Om WF.K. Christies dagbok fra utenlandsreisen 1823. 60/1954/55, s. 149-159.
 443. Berulfsen, Bjarne: Litt om et par gamle dokumentavskrifter fra Bergen. 60/1954/55, s. 161-169.
 444. Joys, Charles: Strid om tiende mellom biskopen og de tyske vintersittere i Ber gen 1296-1311.60/1954/55,s. 171-194.
 445. Kloster, Robert: Takformen på Rosenkrantztårnet. 60/1954/55, s. 195-211.
 446. Nilsen, Halkild: Seminarium Fredericianum. Et bidrag til norsk skolehistorie. 60/1954/55, s. 2 13-242.
 447. Årsberetning for Bergens historiske forening 1954. 60/1954/55, s. 243-244.
 448. Regnskap for Bergens historiske Forening 1954. 60/1954/55, s. 245.
 449. Kvamme, Aasmund: Margretakirken på Nordnes. 6 1/1956/57, s. 7-26.
 450. Nilsen, Halkild: Bergen i nødsårene 1807-1814. 61/1956/57, s. 27-207.
 451. Parelius, Nils: Slekten Parelius i Sogn og Bergen. 6 1/1956/57, s. 209-226.
 452. Samdal, Ragnvald: Statsarkivet i Bergen. En orientering om arkivet og arkiv bestanden. 61 / 1956/57, s. 227-241.
 453. Meyer, Marius: Om Holbergs våpenskjold. 61/1956/57, s. 247-248.
 454. Lorentzen, Bernt: Det norsk-tyske «Hanseproblem». Avhandlinger i Hansische Geschichtsblätter. 61 / 1956/57, s. 248-258.
 455. Lorentzen, Bernt: Bergens gulismedkunst. 6 1/1956/57, s. 259-260. - Bokmel ding: Thv. Krohn-Hansen og Robert Kloster: Bergens gulismedkunst fra 1aug- stiden. Bergen 1957.
 456. Rafto, Thorolf: Det vestlandske historikermøte i Bergen den 20. og 21. mars 1957. 61/1956/57, s. 260-267.
 457. Rafro, Thorolf: «Byen på Bryggene». Mellomalderens Bergen i Børshallen, no vember 1956. 61/1956/57, s. 267-269.
 458. Rafto, Thorolf: J.C. Dahis minneutstilling i Bergens Billedgalleri 1957. Vakre manifestasjoner i anledning 100-årsjubiléet for kunstnerens død. 61/1956/57, s. 269-271.
 459. Rafto, Thorolf: Det nordiske historikermøte i Århus 7.-9. august 1957. Referat og refieksjoner. 61/1956/57, s. 272-29 1.
 460. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1955. 61/1956/57, s. 293-294.
 461. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1955. 61/1956/57, s. 295.
 462. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1956. 6 1/1956/57, s. 296-297.
 463. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1956. 61/1956/57, s. 298.
 464. Breistein, Dagfinn: Sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie - Dommer i Nordhordlehn- 1809-1815.62/1958/1959,s.5-51.
 465. Brev fra Lyder Sagen til W.EK. Christie i året 1814. Utg. ved Knut Nygaard. 62/1958/59, s. 53-80.
 466. Nilsen, Halkild: Forholdet mellom stiftsbefalingsmann, magistrat og «de eligerede 16 menn» i første halvpart av 18. århundre. Et bidrag til Bergens administrasjons historie. 62/1958/59, s. 81-180.
 467. Rafto, Thorolf: Det vestlandske historikermøte i Hardanger 12. og 13. juli 1958. 62/1958/59, s. 181-191.
 468. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1957. 62/1958/59, s. 193-194.
 469. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1957. 62/1958/59, s. 195.
 470. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1958. 62/1958/59, s. 196-197.
 471. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1958. 62/1958/59, s. 198.
 472. Munthe, Gerhard: Asbjørn Stensaker 1885-1959. 63/1960, s. 5-6.
 473. Solhaug, Trygve: Stortingsvalget i Bergen 1829. En valganalyse. 63/1960, 7-78.
 474. Brueneck, Signe: Catharina Kølle. Norges første kvinnelige fotturist. 63/1960, s. 79-89.
 475. Nissen, Kristian: Det eldste Vestlandskart. Foredrag i Selskapet til vitenskap enes fremme 14. oktober 1960. 63/1960, s. 91-113.
 476. Tønnessen, Joh. N.: Anmeldelse av Bernt Lorentzen: Bergen og sjøfarten I. 63/1960,s. 115-126.
 477. Samdal, Ragnvald: Det vestlandske historikermøte i Sogndal og Amla 1959. 63/1960,s. 127-133.
 478. Munthe, Gerhard og Ragnvald Samdal: Det vestlandske historikermøte på San dane 1960. 63/1960, s. 135-140.
 479. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1959. 63/1960, s. 141-142.
 480. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1959. 63/1960, s. 143.
 481. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1960. 63/1960, s. 144-145.
 482. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1960. 63/1960, s. 146.
 483. Bjørnøy, Helge: Sosialpolitiske brytninger i Bergen 1890-1901. 64/1961, 5-132.
 484. Rafto, Thorolfi Jektefart Lofoten-Bergen 1816-1836. Et utsnitt av Nordiands handelen og en væreierfamilies historie, i det vesentlige bygd på arkivsaker fra EliasThesen oghans Dag Journal. 64/1961, s. 133-248.
 485. Nilsen, Halkild: To episoder fra kaperkrigens dager. 64/1961, s. 249-270.
 486. Rafto, Thorolf: Det vestlandske historikermøte på Voss 1. og 2. juli 1961. 64/1961, s. 271-279.
  • 486a
   Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1961. 64/1961, s. 281-282.
  • 486b
   Regnskap for Bergens Historiske Forening 1961. 64/1961, s. 283.
 487. Herstad, John: Foreningsliv i Bergen 1814-1850. 65/1962/1963, s. 5-122.
 488. Steen, Johan: Bergens Katedralskoles jordegods og øvrige kapital. 65/1962/1963, s. 123-205.
 489. Samdal, Ragnvald: Det vestlandske historikermøte på Halsnøy 1962. 65/1962/1963, s. 207-212.
 490. Rafto, Thorolf: Det vestlandske historikermøte på Frekhaug 20. og 21. juli 1963. 65/1962/1963, s. 213-219.
 491. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1962. 65/1962/1963, s. 220-221.
 492. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1962. 65/1962/1963, s. 222.
 493. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1963. 65/1962/1963, s. 223-224.
 494. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1963. 65/1962/1963, s. 225.
 495. Vogelsang, Th. M.: Justitsråd dr. med. J.A.W. Büchner. Stadsfysikus i Bergen 1761-1806. 66/1964/1965, s. 5-78.
 496. Hovland, Edgar: Morgenavisen og samlingspolitikken 1902-1906. 66/1964/65, s. 79-159.
 497. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1964. 66/1964/1965, s. 161-162.
 498. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1964. 66/1964/1965, s. 163.
 499. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1965. 66/1964/1965, s. 164-165.
 500. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1965. 66/1964/1965, s. 166.
 501. Steinnes, Asgaut: Husgrunnar og folk på Hollendarstretet i Bergen. 67/1965/1966, s. 5–90.
 502. Frøysadal, Øystein: Stadnamn i Bergen og omlandet. 67/1965/1966, s. 91-126.
 503. Rafto, Thorolf: Det 17. landsmøtet i Landslaget for Bygde- og Byhistorie og det 8. vestlandske historikermøtet i Bergen 24. og 25. juni 1967. 67/1965/ 1966, s. 127-132.
 504. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1966. 67/1965/1966, s. 133-134.
 505. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1966. 67/1965/1966, s. 135.
 506. Fossen, Anders Bjarne: Totalavholdsarbeidet i Bergen 1861-1902. 68/1967/68, s. 5-134.
 507. Tveite, Stein: Finansieringa av handelen i Bergen på 1700-talet. 68/1967/68, s. 135-154.
 508. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1967. 68/1967/1968, s. 155-156.
 509. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1967. 68/1967/1968, s. 157.
 510. Herteig, Asbjørn E.: Bergens opprinnelse. 69/70/1970, s. 9-26.
 511. Holm-Olsen, Ludvig: Pergamentfragmenter i antemensaler fra Bergen. 69/70/1970, s. 27-44.
 512. Bjørkvik, Halvard: Dei kongelege kapella. Framvokster og økonomisk grunn lag. 69/70/1970, s. 45-82
 513. Joys, Charles: Lagmenn i Bergen 1292-1351 for Gulatinget, for Bergen og noen år for kongsgården. 69/70/1970, s. 83-120.
 514. Herstad, John: Folkemengdens bevegelser i Bergen stift 1735-1820. Tall og fakta. 69/70/1970, s. 121-142.
 515. Solhaug, Trygve: Bergens skipsfart under og etter Napoleonstiden. 69/70/1970, s. 143-170.
 516. Mjeldheim, Aasmund: Frå gjennombrotsfasen for partisystemet i Bergen. 69/70/1970, s. 171-188.
 517. Körner, Gerhard: Den store prøvelsen. 20. april 1944. 69/70/1970, s. 189-200.
 518. Kloster, Robert: Antikvarisk førstehjelp 1944. 69/70/1970, s. 201-218.
 519. Madsen, Stephan Tschudi: Nygårdshøyden. En vandring mellom fortid og frem tid. 69/70/1970, s. 219-248.
 520. Lavik, Per Jahn: Bergen og fortidsvernet. 69/70/1970, s. 249-276.
 521. Espelid, Knut L.: Bergen bys arkiver. 69/70/1970, s. 277-298.
 522. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1968. 69/70/1970, s. 299-300.
 523. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1968. 69/70/1970, s. 301.
 524. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1969. 69/70/1970, s. 302-303.
 525. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1969. 69/70/1970, s. 304.
 526. Fischer, Gerhard: Katastrofe og Gjenreisning Bergenhus 1944-46. 71/1971, s. 7-32.
 527. Jæger, Gunnar: Kirken, dissenterne og lekmannsbevegelsen i Bergen 1850-1880. 71/1971,s. 33-126.
 528. Brinkmann jr., August: Omkring et lite kjent Bergens-prospekt. 71/1971, s. 127-138.
 529. Årsberetning for Bergens Historiske Forening 1970. 71/1971, s. 139-140.
 530. Regnskap for Bergens Historiske Forening 1970. 71/1971, s. 141.
 531. Utne, Bjørn Saxe: Høvedsmanns-institusjonen i det nordafjelske Norge 1500-1524. En studie i regional- og lokalforvaltning. 72/73/1972/73, s. 7-223.
 532. Brinkmann jr., August: Hieronymus Scholeus’ Bergens-prospekt - en analyse. 72/73/1972/73, s. 225-269.
 533. Pettersen, Lauritz og August Brinkmann jr.: Nye opplysninger om DIS «Oscar» og deres betydning for dateringsproblemer. 72/73/1972/73, s. 27 1-276.
 534. Bjørgo, Narve: Bergen 900 år? Synspunkt og standpunkt i aktuell forsknings debatt. 72/73/1972/73, s. 277-286.
 535. Arbeidet med Bergen bys historie. 72/73/1972/73, s. 287. - Innledning til s. 289-320.
 536. Helle, Knut: Bergens historie i middelalderen. 72/73/1972/73, s. 289-294.
 537. Fossen, Anders Bj.: Bergen 1536-1800. 72/73/1972/73, s. 295-303.
 538. Larsen, Jacob T.: Ny bygdebok for Fana. 72/73/1972/73, s. 305-311.
 539. Fossen, Kjell: Laksevåg - strandstedet, fisker- og jordbrukslandet ved Bergens søndre led. 72/73/1972/73, s. 313-318.
 540. Rinde, Otto: Om bygdesoge for Åsane. 72/73/1972/73, s. 319-320.
 541. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske forening 1971. 72/73/1972/73, s. 321-323.
 542. Matrhiesen, Georg: Innføringen av ungdomsskolen - Striden om skoleordning og undervisningsform på ungdomstrinnet i skoleverket. 74/1974, s. 7-150.
 543. Helle, Knut og Ingvild 0. Sølvberg: Bergens eldste kjente grensemerker. 74/1974,s. 151-201.
 544. Sølvberg, Ingvild øye: Gamle «byveger» til Bergen. 74/1974, s. 203-218.
 545. Ertresvaag, Egil: Bergen bys historie bind 3. 74/1974, s. 219-225.
 546. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1972. 74/1974, 227-229.
 547. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1973. 74/1974, 230-232.
 548. Låg, Torbjørn: Landbruksbosettinga i Bergensområdet fram til ca. 1350. 75/76/1976,s.7-119.
 549. Semmingsen, Ingrid: De tyske emigranter i Bergen 1817-18. 75/76/1976, 120-138.
 550. Brinkmannjr., August: «Jerusalem» og «Papegøyestangen». 75/76/1976, s. 139-150.
 551. Hagelsteen, Ellen: Anthon Mohr Wiesener’s forfatterskap - en bibliografi. 75/76/1976, s. 151-175.
 552. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1974. 75/76/1976, s. 176-178.
 553. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1975. 75/76/1976, s. 179-181.
 554. De vestlandske lokalhistorikermøter 1957-1976. 75/76/1976, s. 182.
 555. Professor Olav Brattegard er død. 77/78/1979, s. 6.
 556. Mollarveit, Olaug: Opprettelsen av Bergens barneasyl. En studie i barneom sorg. 77/78/1979, s. 7-82.
 557. Tveitane, Mattias: De eldste gardsnavn i Bergensområdet. 77/78/1979, s. 83-109.
 558. Ertresvaag, Egil: Et bystrøk blir til. Utbyggingen av Krohnengen og Wessel engen 1868-1900.77/78/1979,s. 110-130.
 559. Det Vestlandske Lokalhistorikerlag stiftet 1978. 77/78/1979, s. 131-132.
 560. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1976. 77/78/1979, s. 133-135.
 561. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1977. 77/78/1979, s. 136-138.
 562. Fossen, Anders Bjarne: Slottsherre og superintendent. Forvaltningen av Bergen- hus hovedlen og Bergen stift 1536-1660. 79/80/1981, s. 7-66.
 563. Brinkmann jr., August: Scholeus-prospekt i senere trykk. 79/80/1981, s. 67-72.
 564. Kolderup, CarI Fred.: Norsk hermetikkindustri før 1900. 79/80/198 1, s. 73-103.
 565. Aaraas, Olav: Tilkomsten til fattigforordningen for Bergen Stift av 29. august 1755. 79/80/1981, s. 104-122.
 566. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1978. 79/80/198 1, s. 123-125.
 567. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1979. 79/80/1981, s. 126-128.
 568. Brinkmann jr., August: Et sammensatt Bergens-prospekt av nyere dato - men med gamle aner. 81182( 80/81)/1983, s. 7-10.
 569. Brinkmann jr., August: Hvor lå Christiansberg skanse? 8 1/82(80/81)/1983, s. 11-18.
 570. Brinkmann jr., August: Haas’ kobberstikk med Bergensmotiv. 81/82(80/81)/1983, 5. 19-20.
 571. Brinkmann jr., August: Scholeus-prospektets progeni. 81/82(80/81)/1983, s. 21-55.
 572. Achen, Henrikv.: Bygningsforholdene i Bergen 1830-1905. 81/82(80/81)/1983, s.56-101.
 573. Goksøyr, Matti: Arbeidere i det før-industrielle brukssamfunn: Alvøens fabrik ker 1800-1865. 81/82( 80/81)/1983, s. 102-130.
 574. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1980. 81/82(80/81)/1983, s. 131-133.
 575. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1981. 81/82(80/81)11983, s. 134-136.
 576. Johansen, Hanne Marie: «At blive den tyran qvit». En studie av skilsmisse sakene ved kapitteiretten i Bergen 1604-1708. 83/84/1985, s. 7-48.
 577. Achen, Henrikv.: Bergens gamle rådstues ombygninger 1662-1901. Rådstuens bygningshistorie med særlig henblikk på restaureringsdebatten på slutten av 1800-tallet. 83/84/1985, s. 49-78.
 578. Brinkmannjr.,August: Hvor lå egentlig Martinskirken? 83/84/1985,s.79-82.
 579. Nysæter, Egil: Statsarkivet i Bergen. Ei kort orientering. 83/84/1985, s. 83-84.
 580. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1982. 83/84/1985, s. 85-86.
 581. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1983. 83/84/1985, s. 87-89.
 582. Nordvik, Helge: ThorolfRafto in Memoriam. 85/86/1988, s. 7-9.
 583. Evjenth, Sylvi Cook: Slaget på København red i 1801 som romutsmykning i Bergen. 85/86/1988, s. 10-50.
 584. Ersland, Geir Atle: Johan Christian Koren Wiberg, byhistorie og kulturminne vern. 85/86/1988, s. 51-77.
 585. Hauglid, Roar: Den eldste kongsgården på Holmen. 85/86/1988, s. 78-80.
 586. Oxaal, Astri: «Liigpynterske - Pyntekone». 85/86/1988, s. 8 1-88.
 587. Grønlie, Tore: Bergen by: Inntektsgrunnlag, sentrumsfunksjoner og byplanleg ging gjennom 100 år. 85/86/1988, s. 89-99.
 588. Gjertsen, Georg: Barne- og ungdomsår i Fjellet i 1850 og -60-årene. 85/86/1988, s. 100-145.
 589. Brinkmann jr., August: Scholeus-prospektet med en hittil ukjent fransk bakside tekst. 85/86/1988, s. 146-147.
 590. Haaland, Anders: Den store Bergensbibliografien. En forsinket bokomtale. 85/86/1988,s. 148-15 1. -Johanne Martens: Litteratur om Bergen. En bibliografi. Fra de eldste tider og til og med 1973. Bergen 1982.
 591. Kirkeeide, Normann: Inspirasjon og oversikt. 85/86/1988, s. 152-153. - Om tale av Bergens bys historie bd. 4.
 592. Regnskap 1984. 85/86/1988, s. 154.
 593. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1985. 85/86/1988, s. 155-156.
 594. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1986. 85/86/1988, s. 157-158.
 595. Espelid, Knut L.: August Brinkmann in memoriam. 87/88/199 1, s. 7-9.
 596. Wiberg, Halfdan: Bernt Lorentzen til minne. 87/88/199 1, s. 10-12.
 597. Smith, Sven-Erik Grieg: Angrepet på Bergen 9. april 1940. 87/88/1991, s. 13-32.
 598. Fossen, Anders Bjarne: Bergen og bergenserne under okkupasjonen. 87/88/1991, s. 33-56.
 599. Grønlie, Tore: Virkninger av krigen for Bergen. 87/88/199 1, s. 57-70.
 600. Hodne, Fritz: Endringer i Bergens varehandel 1945-1990. 87/88/1991, 71-94.
 601. Gjerstad, Jo: Glimt fra amatørfotografens album. Chr. O. Heggland - bokbinder og fotograf. 87/88/1991, s. 95-122.
 602. Evjenth, Sylvi G.: En skifteregistrering fra slutten av 1600-årene. Nærsyn på Abigael Lems rikholdige bergenshjem. 87/88/1991, s. 123-150.
 603. Sletten,Torstein: Gyldenpris skole. 87/88/1991,s. 15 1-165.
 604. Fauskanger, Unn: Allmuebarns skolegang og arbeid i Bergen 1816-1864. 87/88/1991, s. 166-196.
 605. Ertresvaag, Egil: Anders Bjarne Fossen. Nordens eldste barneskole. Christi Krybbe skoler 1740-1990. Bergen 1989. 87/88/1991, s. 197-200. - Bokmel ding.
 606. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1987. 87/88/199 1, s. 201-202.
 607. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1988. 87/88/199 1, s. 203-204.
 608. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1989. 87/88/1991, s. 205-207.
 609. Forord. 89/1993, s. 5.
 610. Ersland, Geir Atle: Torget og Vågsbotn. Ei bytopografisk skisse. 89/1993, s. 9-22.
 611. Sigurdsson, Jon Vidar: Skomakerne i Vågsbotn-gård. 89/1993, s. 23-54.
 612. Lindstrøm, Dag:Hansan som stat. Exemplet Bergen och de tyske skomakarna. 89/1993, s. 55-70.
 613. Hans-Emil Lidén: De eldste kirkene i Bergen. Kan de si noe om byens tidlige utvikling? 89/1993, s. 71-82.
 614. Grøftegraving og arkeologi i Vågsbunnen. Førsteantikvar Sin Myrvoll, Riksan tikvarens Utgravningskontor, i samtale med Kirsten Engelsen. 89/1993, s. 83-99.
 615. Nordhagen, Per Jonas: Vern og vekst iVågsbunnen. 89/1993,s. 100-114.
 616. Reither, Maj Vogn Stenersen: Hva skjer i Vågsbunnen? Hovedlinjer i vernarbeidet innen en historisk bykjerne. 89/1993, s. 115-132.
 617. Stiftelsen Vågsbunnens venner. Harald Aase jr. i samtale med Knut L. Espelid. 89/1993, s. 133-136.
 618. Gjerstad, Jo: Det var engang. Streiftog gjennom Vågsbunnen i tekst og bilder. 89/1993, s. 137-174.
 619. Aasen, Elisabeth: «Poetinden» og andre kvinner på livets scene. 89/1993, s. 175-192.
 620. Sørensen, Jostein: Vasallkorpsene på Fjeldsiden - et blad i buekorpsenes historie. 89/1993, s. 193-204.
 621. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1990. 89/1993, 205-207.
 622. Årsberetning og regnskap for Bergens Historiske Forening 1991. 89/1993, 208-210.