Bergens Historiske Forening

Særpublikasjoner

Søk i listen:

Innholdsliste og register
Forfatterregister
Person- og slektsregister
Stedsnavnregister
Emneregister

  • Bendixen, B.E.: Tyskernes Handel paa Norge og Det hanseatiske kontor i Bergen. Hefte 1-2. Bergen 1915-1916. 112s. -Det utkomne.
  • Wiesener, A.M. Bergens Borgerbok 1752-1865. Ved ... Bergen 1917-1923. 513 s.
  • Wiesener, A.M. Dødsfald i Bergen 1765-1850. Utarbeidet av ... Bergen 1925. 272s.
  • Lorentzen, Bernt: Bergens by i svunne dager. Bergen 1935. 84 s.
  • Wiesener, A.M.: Manntall over Bergens bys koppskatt for 1645. Ved ... Bergen 1935. 74 s. - Tilleggshefte til Brg. hist. foren. Skrifter 4 1/1935.
  • Wiesener, A.M.: Taksering over Bergens bys eiendommer 1645. Ved ... Bergen 1936. 74 s. - Tilleggshefte til Brg. hist. foren. Skrifter 42/1936.
  • Joys, Berit: Bergen historiske Forening. Register 1895-1956. Bergen 1957. 30 s. Sørlie, Mikjel: Bergens Fundas. Bergen 1957. 98 s.